doç dr tarık çavuşoğlu
 1. türkçe
 2. english
 3. deutsche

0312 220 4426 - 0541 932 4689

Jinekomasti (Erkeklerde Meme Büyümesi)

Jinekomasti (Erkeklerde Meme Büyümesi)

Jinekomasti

Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi) her yaşta olabilir.

Jinekomasti erkek bireylere sosyal anlamda sorunlar ve rahatsızlıklar yaratabilir. Jinekomasti doğum sonrası bebeklerde, ergenlik veya yaşlanma sebebi ile hormonlardaki değişiklikler sebebi ile oluşabilir.

Genel olarak, jinekomasti ciddi bir sorun değildir, ancak durumla başa çıkmak sosyal anlamda zor olabilir. Jinekomastisi olan erkekler bazen göğüslerinde ağrı hissederler. Kıyafet seçimi ve bu durumun sosyal kabulü oldukça sıkıntılı durumlara yol açabilir. Jinekomasti erkek imajını etkilediğinden sosyal ve psikolojik bir çok probleme sebep olabilir.

jinekomasti nedir?

Jinekomasti (Erkeklerde Meme Büyümesi)

Jinekomasti erkekte meme bezi dokularının veya memelerde fazla yağlanmanın oluştuğu bir bir sorundur. Erkekte göğüs dokusu genelde 2-2,5 cm den daha azdır ve doğrudan memenin altında bulunur. Jinekomasti tek bir memeyi veya her iki memeyi içerecek şekilde, tek taraflı veya iki tarafta mevcut olabilir.

Erkeklerde büyük meme dokusu ve göğüslerde hassasiyet jinekomastide en sık görülen şikayetlerdir.

Jinekomasti Belirtileri

"Jinekomasti miyim" sorusu bize en sık sorulan sorulardandır. Jinekomasti Belirtileri olarak erkeklerde meme boyutlarında, meme hacminde artış sayılabilir. Bu jinekomasti belirtilerinin yanı sıra memelerde hassasiyet de olabilir.

Jinekomasti belirtilerinden sıkça görünenlerinden olmasa da memelerde ağrı, akıntı ve asimetri görülebilir. Özellikle glandüler tip jinekomasti de yani meme dokusunun yoğun olduğu durumlarda meme başı arkasında sertlik de ele gelebilir.

Jinekomasti Ankara

Jinekomasti Ankara kliniğimizde tanısı doktorunuzun sizinle şikayetlerinize dair detaylı sorgusu muayenesi ve bazı tetkikler ile anlaşılacaktır.

Jinekomasti Neden Olur?

Jinekomasti sıklıkla hormon dengesindeki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Yenidoğan bebeklerde anneden geçen hormonların etkisi ile geçici bir jinekomasti görülebilir. Hormonal bir geçiş dönemi olan ergenlikte (puberte) erkekte göğüs büyümesi olması doğaldır. Geçici olmasını beklediğimiz bu dönem uzar ve kalıcı olursa buna Jinekomasti (erkek meme büyümesi) adı verilir. Genellikle kilo fazlası olan genç erkeklerde obeziteye bağlı Jinekomasti görülme sıklığı daha fazladır. Ergenlik döneminde birçok erkekte görülen jinekomasti (Erkek Meme Büyümesi) ergenlik döneminden sonra spontan (kendiliğinden) düzelmektedir. Ancak bazı durumlarda uzaması ile bu dönemde genç erişkinde kalıcı psikolojik izler bırakabilmektedir.

Jinekomasti Sebepleri arasında erkeklik hormonunun azlığı ile kendini gösteren bazı hastalıklar, herhangi bir sebep ile testislerin cerrahi olarak alınması, kadınlık hormonu östrojen artışı ile seyreden durumlar, testis, akciğer, karaciğer ve sürrenal (böbrek üstü bezi) tümörlerindeki Jinekomasti sayılabilir.

Kronik hastalıklar, hipertroidi, hipotroidi de jinekomasti nedenleri arasındadır. Düzenli ve uzun süreli kullanılan alkol, marihuana, amfetamin, antidepresanlar, vücut geliştirme ilaçlarında kullanılan anabolik steroidler erkeklerde göğüs büyümesine yol açabilir.

Diğer Jinekomasti Nedenleri

 • Yaşlanma,
 • Bazı hastalıklar (Örneğin: Adrenal bez ve testis tümörleri veya hipofiz bezi hastalıkları),
 • Hipertiroidi Hipogonadizm Böbrek hastalıkları Karaciğer yetmezliği,
 • İlaçlar (AIDS ilaçları, bazı anksiyete ilaçları, bazı antibiyotikler ve kemoterapi ilaçları),
 • Kalp ilaçlarının bir kısmı Antidepresanlar Ülser ilaçları,
 • Yasadışı uyuşturucular, Anabolik steroidler, amfetamin, eroin, esrar, alkol.

Jinekomasti nedenleri arasında en sık görüleni herhangi bir sebebe bağlı olmayan (idiyopatik jinekomasti) dir.

Jinekomasti Hangi Bölüm İlgilenir?

Jinekomasti hangi bölüm ilgi sahasındadır sorusu sıkça bize ulaşmaktadır. Jinekomasti belirtilerine sahipseniz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerraha başvurmanız durumunda hem Jinekomasti tanısı, hem de Jinekomasti tedavisini planlayacaktır.

Jinekomasti Yapan İlaçlar

Jinekomasti çok sayıda tedavi amacı ile kullanılan ilacın yan etkisi veya kötüye kullanımı sonucunda gelişebilir.

 • Kortikosteroidler ve anabolik steroidler,
 • Antibiyotikler (bir kısmı),
 • Dong quai, çay ağacı yağı ve lavanta gibi şifalı bitkiler,
 • Opioidler (narkotik ilaçlar),
 • Östrojen preparatları (veya soya ürünlerinde olanlar dahil),
 • Peptik ülser ilaçlarından bazıları,
 • Anti-anksiyete ilaçlarından bazıları jinekomasti yapan ilaçlar olarak sayılabilir.

Jinekomasti Bir Sağlık Problemi midir?

Jinekomasti daha çok estetik bir problemdir. Genellikle bol kıyafetler giyen, t-shirt yerine gömlek giymeyi tercih eden, kambur yürüyerek jinekomastiyi kamufle etmeye çalışan birçok insana rastlarız. Jinekomasti şikayeti olanlar yazın denize girmek bile istemezler. Jinekomasti östrojen ve erkeklik hormonlarının dengesizliğinden kaynaklanabilir. Bu hormonal dengesizlik, ergenlik döneminde olduğu gibi geçici veya ileri yaşlarda görülen jinekomastide olduğu gibi kalıcı da olabilir. Yenidoğan, ergenlik çağındaki erkekler ve yaşlı erkekler, hormon seviyelerindeki değişikliklerin bir sonucu olarak jinekomasti geliştirebilir, ancak başka nedenler de vardır.

Tümörler, hormonal dengesizlikler ile seyreden sistemik hastalıklar ve endokrinolojik hastalıklar sebebi ile jinekomasti oluşabilir. Jinekomasti, bazen simetrik bazen de asimetrik olarak meme büyümesi ile seyreder. Yani bir meme diğerinden biraz daha fazla büyük olabilir.

Jinekomasti Nasıl Anlaşılır?

Jinekomasti muayenesi doktorunuzun bu şikayetlerinizin ne zaman başladığı ve mevcut sağlık durumunuz, geçirilen hastalık ve operasyonları içeren soruları ile başlar. Doktorunuz size sorduğu geçmişte sahip olduğunuz hastalıklar, aldığınız ilaçları ve sağlığınıza dair sorulara doğru ve net cevap vermeniz tanıyı kolaylaştırır. Fizik muayenede memede kitle ve yağ dokusu/meme dokusu oranı incelenir. Gerekli durumlarda meme ultrasonografisi ve mamografi istenebilir. Hormonal bir dengesizlikten şüphelenilirse hormon ve kan tetkikleri yapılabilir. Jinekomasti ergen çocuklarda sık görülür. 14 yaşındaki erkek çocukların %65'inde jinekomasti vardır. Göğüs büyümesi devam eden bu yaş grubunda muhtemelen 2 ya da 3 yıl sonra jinekomasti kendiliğinden kaybolacaktır.

Özetle jinekomasti tanısı, muayene, hormonal tetkikler, görüntüleme yöntemleri (meme ultrasonografisi, MR) ile konulur. Eğer hastada yukarıda saydığımız herhangi bir sorun yoksa Jinekomasti Cerrahi Tedavisine geçilir. Jinekomasti ameliyatı, Jinekomasti cerrahi tedavisi terimleri ile de anılan işlemler hakkında Jinekomasti Ameliyatı başlığı altında sizler için anlattık.

Jinekomasti Tedavisi

Ergenlikte olduğu gibi geçici hormonal değişimlere bağlı olarak gelişen Jinekomasti birkaç yıl içerisinde kendiliğinden düzelebilir. Bunlarda genellikle Jinekomasti Tedavisi ihtiyaç olmaz. Ergenlikte jinekomasti şikayetinde muayene sonunda gerekli hormon tetkikleri istenir ve bunların da normal olduğu tespir edilirse ergenlik dönemi sonu beklenir. Ergenlik dönemi sonunda hala jinekomasti mevcut ise Jinekomasti Ameliyatı planlanır.

Jinekomasti alınan ilaçlar sebebi ile ortaya çıkmışsa; ilacı kesmek jinekomasti tedavisinde etkili olabilir. Kronik böbrek yetmezliği, tiroid hastalıkları, hormonal bozuklıklar gibi rahatsızlıklar sebebi ile olan jinekomastide sebep olan hastalığın tedavisi yapılmalıdır. İlaca bağlı olarak gelişen Jinekomasti Tedavisi ilk aşama, jinekomasti yapan ilacın kesilmesidir. İlaç kesildikten sonra mevcut yerleşmiş bir jinekomastinin tedavisi Jinekomasti ameliyatı'dır.

Jinekomasti İlaç Tedavisi

En sık gelen sorulardan bazıları "Jinekomasti İlaçla Geçer Mi" ve "Jinekomasti İlacı" var mı sorularıdır. En başından belirtmek gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri İlaç Dairesince (FDA) onaylanmış bir jinekomasti ilacı henüz mevcut değildir. Jinekomastinin ilaç tedavisi çok erken evre jinekomastilerde kullanılabilir. Jinekomastinin ilaçla tedavisi ancak uzman bir doktor tarafından düzenlenebilir. Zira söz konusu olan hormonal dengedir.

Jinekomasti ilacı olarak en sık kullanılan ilaçlar hormon dengesizliğini düzeltmeye yönelik ilaçlardır.

Jinekomastide erkeklik hormonu takviyesi; ileri yaşlarda erkeklik hormonu eksikliğine bağlı olarak gelişen jinekomastide kullanılabilmektedir. Bu tedavi, erkeklik hormonu seviyelerne bağlı olarak gelişen durumlarda ileri yaştaki erkeklerde faydalı olabilir. Normal hormon seviyeleri olan yaşlı erkeklerde Jinekomasti Tedavisi için kullanılmaz.

Erkeklerde Memede Büyümesi (Jinekomasti) Doğal Tedavisi

Jinekomastisi olan kişiler ameliyattan çekindiği için doğal kürlere yönelip Erkeklerde memede büyümesi (Jinekomasti) doğal tedavisi veya Jinekomasti doğal çözüm başlığı altındaki bilinçsiz bazı kür ve tedavilere yönelebilmektedir. Unutulmamalıdır ki bu tarz doğal karışımlar hormonal dengenizi bozabilir, mevcut jinekomastiyi ağırlaştırabilir veya diğer hormonal rahatsızlıklara sebep olabilir. Jinekomasti kremi adı altında satılan merhem ve karışımların yerleşmiş bir jinekomastiyi geriletmesi beklenemez. Ciltte oluşturabileceği tahriş de “Jinekomasti kremi” adı altında satılan isimsiz kremlerin yaratabileceği diğer olumsuzluklardandır.

Jinekomasti Ameliyatı

Jinekomasti, memenin içeriğine (yağ veya meme dokusu yoğunluğu),büyüklüğüne ve sarkma oranına göre değerlendirilir. Jinekomasti ameliyatı ve uygun cerrahi müdahale bu ön değerlendirmeye göre planlanır. Hastanın ihtiyacına göre liposuction ve/veya meme bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması tedavi seçenekleridir. Örneğin yağdan zengin bir erkek memesinde sadece “Liposuction ile Jinekomasti Ameliyatı” yeterli olabilir. Ancak meme dokusunun ve yağın birlikte olduğu erkek memelerinde “Liposuction ve meme dokusu çıkartılması” birlikte yapılır. Bu sayede yağ dokular ve fazla meme dokusu alınarak düz bir erkek memesi elde etmek mümkün olabilecektir.

Bazı erkeklerde meme dokusunda büyümeyle beraber, meme derisinde aşırı sarkma da vardır. Genellikle hızlı kilo alıp verme sonrası, tüp mide ameliyatı sonrası veya yaşlanma ile memedeki elastikiyet kaybı buna sebeptir. Bu durumda fazla derinin de cerrahi olarak çıkartılması gerekir. Bu ameliyata da erkekte meme küçültme ameliyatı denir. Erkekte meme küçültme ameliyatında, standart yapılan jinekomasti ameliyatından farklı olarak biraz daha fazla iz kalması beklenir.

Jinekomasti Ameliyatı Riskleri

Jinekomasti ameliyatı genellikle güvenli bir ameliyattır. Ancak her ameliyat türünde olduğu gibi bazı riskleri mevcuttur.

 • Jinekomasti ameliyatı sonrası kanama riski, ameliyat bölgesine konulup 1-2 gün sonra çekilen drenler ile azaltılabilir.
 • Ameliyat sırasında ve sonrasında asepsi-antisepsi kurallarına uyularak ve antibiyotik proflaksisi ile Jinekomasti ameliyatı sonrası enfeksiyon riski azaltılabilir. Ameliyatlarımızı mutlaka ameliyathane şartlarında yapmaktayız.
 • Jinekomasti ameliyatı sonrası cerrahi sahada geçici uyuşma ve his kaybı doğaldır. Zamanla normal duyu seviyesine dönmesi beklenir.
 • Jinekomasti sonrası ameliyatta meme ve yağ dokuları eşit ve orantılı alınmış ise memede düzensizlikler görülmesi beklenmez.

Jinekomasti Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Jinekomasti ameliyatı süresi yaklaşık 1-1,5 saat kadardır. Yapılacak kombine uygulamalara göre bu süre değişebilir.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası Ne Zaman Günlük Yaşama Dönülür?

Jinekomasti ameliyatı sonrası birkaç gün sonra ağır beden işlevi gerektirmeyen işinize dönebilirsiniz. Jinekomasti yaptıranlar aynı gün hastaneden çıkabilirler.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası Ağrı Olur mu?

Jinekomasti ameliyatı olanların yorumları genellikle bu ameliyatın ağrısız olduğu yazılır. Özellikle yeni operatif ve anestezi teknikleri ile Jinekomasti ameliyatı sonrası şiddetli bir ağrı izlenmemektedir.

Jinekomasti Ameliyatında Ne Yapıyorum?

Her cerrah zaman içerisinde kendi pratiğinde en iyi jinekomasti ameliyatı yöntemi geliştirmeye çalışır. Jinekomasti ameliyatında tercih ettiğim yöntem; eğer yağ dokusu yoğunlukta ise Vaser Liposuction ile Jinekomasti Tedavisi olmaktadır. Eğer memede yağ ile birlikte gland (meme dokusu) da yoğun ise Vaser Liposuction ile Jinekomasti Tedavisine ek olarak meme dokusu çıkartılması (gland eksizyonu) da ekliyorum. Amaç düz, homojen ve düzensizliklerin en az olduğu bir meme dokusu olduğundan çoğu zaman bu iki yöntemi kombine etmekteyim.

Jinekomasti (Erkeklerde Meme Büyümesi) Yaptıranların Yorumları
Jinekomasti (Erkeklerde Meme Büyümesi) İlgili Konular
Doç. Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU Sorularınızı Cevaplıyor
Soru Sor
En az 70 karakter.
Doç. Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU
Doç. Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLUPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

0312 220 44260541 932 4689

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 31/8
Çukurambar Çankaya Ankara

+90312 220 4426+90541 932 4689

Doç. Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLUDoç. Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLUPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
0541 932 46890312 220 4426