Doç. Dr. Tarık Çavuşoğlu
  1. Türkçe
  2. English
  3. German
Menü

Meme Protezleri İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Doğuştan itibaren meme dokusunun yeterince büyümemesi, hızlı kilo verme sonucunda memelerde ani küçülme veya emzirme sonrası meme dokusunda hacimsel azalma gibi nedenlerle meme protezi uygulamaları en çok ilgi gören estetik cerrahi girişimlerin başında yer alıyor. Kullanılacak meme protezinin tipi, şekil, çapı, hacmi ve boyutları hastanın vücut oranları ve talepleri göz önüne alınarak belirlenirken doğru merkez ve uzman seçimi işlemin başarısı açısından büyük önem taşıyor. Plastik ve Estetik Cerrahı Doç.Dr. Tarık Çavuşoğlu, meme protezleri hakkında bilgi verdi.

Meme protezi orantısal uyumu sağlarken asimetriyi gideriyor

Meme, kadınsı görünümün ana un- surlarındandır. Tek başına yeterli hacim ve güzel bir şekle sahip olması yetmez, omuz genişliği, göğüs çevresi, bel ve kalça çevresiyle de orantısal bir uyuma sahip olması gerekir. Kadınların silikon meme protezi sebebleri çeşitlilik gösterir. Meme boyutlarının beklentilerine ya da vücut yapısına göre küçük oluşundan şikayetçi olan hastalara meme büyütme operasyonu yapılabilir.

Her kadında memeler arasında az veya çok asimetri ve boyut farkı mevcuttur. Meme büyütme ameliyatında farklı büyüklükte silikon meme protezi konularak bu asimetri giderilebilir. İşlem, meme gelişimini tamamlamış, 18 yaşın üze rinde ve operasyona engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunma- yan her kadına uygulanabilir.

Hastanın ihtiyaçlarına uygun özelliklerde protez kullanılıyor

Silikon meme protezleri, dış kısmı sert bir silikon tabaka ve içerisinde yumuşak koyu kıvamlı silikon jel- den oluşur. Meme dokusunu taklit edecek şekilde kıvamlıdır. Protezler farklı büyüklük, şekil, yüzey, en-boy ve yükseklik özelliklerinde üretilir. Her hastanın ihtiyacına göre farklı özellik ve boyutlarda protez kullanı- lır. Göğüs kafesi geniş ve yapılı bir kadına daha büyük en-boy ölçülerin- de protez kullanılırken, daha dik ve büyük bir meme istenmesi durumun- da yüksekliği daha fazla olan bir pro- tez tercih edilir. Yine benzer biçim- de meme protezinin yuvarlak veya damla şeklinde olmasına da hastanın ihtiyacına göre karar verilir. Meme üst kısmının daha boş görüldüğü has- talarda yuvarlak meme protezi daha iyi sonuç verir. Meme dokusunun çok az olduğu küçük memelerde ise dam- la şeklinde protezler tercih edilir. Zaman içerisinde meme alt bölgesi dolgunluk kazanarak doğal bir meme kavisi oluşur. Protezlerin ömrü or- talama 15 yıl olsa da çok daha uzun süre boyunca sorunsuz yaşayan has- talar mevcuttur.

Emzirmeye ve meme kanseri taramalarına engel değil

Yapılan araştırmalar silikon protez- ler ile meme kanseri ve romatizmal hastalıklar arasında hiçbir ilişki bu- lınmadığını ortaya koymaktadır. Protez kullanan hastalarda meme kanserinin mamografi ile tespit edil- mesi mümkündür. Ayrıca meme ultrasonografisi ve manyetik rezonans incelemeyle de şüpheli lezyonlar değerlendirilebilmektedir. Meme protezleri meme kanserinin tespit edilmesinde zorluk yaratmaz. Meme protezinin anne karnındaki bebeğe herhangi bir zararlı etkisi olmadığı da gösterilmiştir. Ayrıca meme protezi olan anneler rahatlıkla bebeklerini emzirebilirler. Emzirememe durumu sadece meme başı çevresinden kesi yapılarak yerleştirilen meme protezlerinde, memenin alt kısmından gelen süt kanallarının kesimesi du- rumunda olabilir. Diğer bölgelerden yerleştirilen meme protezlerinde bu sorun da olmaz.

Meme altından yapılan girişimler ile başarılı sonuçlar alınıyor

Silikon meme protezi kol altı, meme başı, göbek deliği ve meme altından yerleştirilebilir. Bu bölgenin seçimi hastanın talep ve beklentilerini dik- kate alarak hekim tarafından yapılır. İlerde çocuk sahibi olmak isteyen bir kadında meme başı etrafından kesi tercih edilmezken, emzirme bekelen- tisi olmayan ancak ameliyat izi ko- nusunda hassas olan kadınlarda ise areola olarak adlandırılan meme başı çevresindeki kahverengi kısım kesisi tercih edilir. Meme altından yapılan girişimler; süt kanallarına zarar ver- mez ve silikon meme protezleri için en iyi sonuçlar genellikle bu bölgeden alınır. Buradan yapılan girişimlerde kalan yara izini de meme kavisi altına gizleme şansı vardır. Koltuk altından yapılan girişimlerde, yara izinin kötü iyileşmesi belirgin sorun oluşturur. Bu bölgenin kanama kontrolü zordur ve tecrübe gerektirir.

Protezin yerleşim yerinin doğru planlanması çok önemli

Silikon meme proteziyle meme bü- yütme operasyonları talep edilme oranı hızla artan, sonuçları itibariyle hasta memnuniyetinin en büyük ol- duğu estetik cerrahi girişimlerin ba- şında gelmektedir. Meme protezlerinde dikkat edilme- si gereken bir diğer konu, protezin yerleştirildiği plandır. Protezin yer- leştirilmesi için hazırlanacak cepler; meme dokusu altında ya da göğüs kasının altına oluşturulabilir. Diğer seçenek ise protezi bu iki plan arası- na yani meme dokusu altında kas za- rının altına yerleştirmektir. Protezin hemen meme altına yerleştirilmesi daha kolay ve hızlı bir operasyon- dur. Ancak bu teknik tercih edildi- ğinde meme dokusunun az olması durumunda, protezi örtecek yeterli doku olmadığından, protez kenarları belirgin olabilir ve suni bir görünüm oluşabilir. Protez elle kolaylıkla fark edilebilir. Kas altına yerleşimdeki en büyük sıkıntı ise; özellikle sık spor yapanlarda kas hareketleri nedeniyle protezin yer değiştirme riskidir. Kas altına yerleştirilen hastalarda bazen kronik ağrı da gözlenebilir. Kas zarı altına yerleşim, son dönemde her iki tekniğin avantajlarını da içermesi sebebi ile tercih edilmektedir.

İşlem sonrası 1 hafta içinde iş ve sosyal yaşama dönüş sağlanıyor

Ameliyat öncesi her hastaya meme muayenesi yapılır. 40 yaş üzeri has- talarda mamografi ve gerekirse ultra- sonografi ile meme değerlendirilmesi gereklidir. Genel anestezi altında yapılan ameliyat 1.5-2 saat kadar sü- rer. Protez yaklaşık 4-5 santimlik bir kesiden yerleştirilir. Ameliyat sonrası genellikle konforlu ve son derece az ağrılı geçer. Eriyebilen dikişler saye- sinde dikiş alınmasına gerek yoktur. Erken dönemde oluşan ödem ve meme başı etrafındaki hissizlik kısa sürede kendiliğinden geçer. Hasta opersyondan 3-4 gün sonra duş alıp, 1 hafta içinde de iş ve sosyal yaşa- mına dönebilir. Ameliyat sonrası iki ay süreyle ağır spordan kaçınılması önerilir.

+90541 932 4689

Doç. Dr. Tarık ÇavuşoğluDoç. Dr. Tarık ÇavuşoğluPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
+90541 932 4689