Doç. Dr. Tarık Çavuşoğlu
  1. Türkçe
  2. English
  3. German
Menü

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)

Beden Dismorfik Bozukluğu Nedir?

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) kişilerin kendi bedenlerini yanlış algılamalarına dayalı, ciddi bir psikolojik bozukluktur. Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) kişinin kendi görünümünün gerçekliğinden çok uzak olduğunu düşünmesine ve bu gerçeğe karşı çıkmak için yoğun çabayla çalışmasına yol açar.

Bu durum, kişinin bedenini değiştirmeye çalışmasının ötesinde, onların günlük aktivitelerini, ilişkilerini ve yaşamlarını ciddi şekilde etkileyebilir.

Beden Dismorfik Bozukluğu Belirtileri

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) kişinin bedeninin gerçek görünümünden farklı görünmesini istemesine neden olur. Bu, kişinin kendini daha iyi hissetmesi için çabalarını artırır. Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB),kişilerin günlük yaşamlarının her alanını etkileyebilir. Kişiler, kendilerini kabul edilmeyen ve çirkin olarak gördükleri algısıyla yaşarken, sosyal ilişkileri ve işleri zarar görebilir.

BDB (Beden Dismorfik Bozukluğu) ergenlikte başlayan ve birçok insan tarafından göz ardı edilen bir bozukluktur. Bu nedenle, tedaviye erken başlanması çok önemlidir. Vücut Dismorfik Bozukluğu tedavisinde, psikoterapi ve bazen ilaçlar da kullanılmaktadır. Psikoterapinin amacı, kişinin kendi görünümünü algılamasını ve kendini kabullenmesini sağlamaktır. Tedavi, kişiye güveninin arttırılması, çevresindeki insanlarla iletişiminin geliştirilmesi ve olumsuz düşüncelerinin değişmesi gibi alanlarda yardımcı olacaktır.

Kişilerin Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'den mümkün olduğunca erken şekilde tedavi olmaları için, hastalığın erken tanınması ve tedaviye başlanması çok önemlidir. Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin günümüzde çok fazla yaygın olmasının nedeni, kişilerin bu bozukluğu fark etmemesi ve bu duruma karşı koyamamalarıdır. Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin bu kadar yaygın olmasının önüne geçebilmek için, bireylerin bu bozukluğu tanımlaması ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin tedavisi, kişilerin yaşamlarının her alanını olumlu yönde etkileyebilir.

Beden dismorfik bozukluğu, kişinin kendi vücudu hakkındaki algısının bozulmasına neden olan ciddi bir psikolojik bozukluktur. Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB),kişinin kendi vücudunda gerçek olmayan problemlerin olduğunu düşünmesine ve bu gerçeğe karşı çabalarını artırmasına yol açar. Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB),kişinin yaşamının her alanını etkileyebilecek şekilde yoğun bir şekilde bedeni değiştirme çabasına ve özgüvenin kaybolmasına yol açar.

Ayrıca, Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) tedavisinin başarılı olabilmesi için, etkili bir şekilde destekleyici bir aile, arkadaşlar veya çevre gereklidir. Bu kişiler, kişinin Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'den kurtulmasını sağlamak için önemli bir rol oynayabilir. Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin günümüzde çok yaygın olmasının nedeni, kişilerin bu bozukluğu fark etmemesi ve bu duruma karşı tedavi seçeneklerini araştırmamalarıdır. Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin bu kadar yaygın olmasının önüne geçebilmek için, bireylerin bu bozukluğu tanımlaması ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin tedavisi, kişilerin yaşamlarının her alanını olumlu yönde etkileyebilir. Tedavinin başarılı olabilmesi için, kişinin etkili bir şekilde desteklenmesi ve yaşamına sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekmektedir.

Beden dismorfik bozukluğu kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir. Örneğin, Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olan bir kişi, kendisini çok zayıf veya güzel görmeyebilir ve bu nedenle mükemmel vücut imajına ulaşmaya çalışabilir. Bu amaçla, kişi çok fazla spor yapabilir veya aşırı kilo vermeye çalışabilir, bu da sağlığına zarar verebilir.

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) tedavisinde, genellikle bir ruh sağlığı profesyoneliyle birlikte çalışılır.

Beden Dismorfik Bozukluğu Tedavisi

Beden Dismorfik Bozukluğu tedavi seçenekleri arasında şunlar yer alabilir:

Terapi: Bu, kişinin ruh sağlığı profesyonelliğiyle birlikte konuşarak, düşüncelerini ve duygularını ifade etme fırsatı veren bir yöntemdir. Örneğin, terapiste bir kişinin Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'si nedenleri hakkında konuşulabilir ve bu düşüncelerin nasıl değiştirilebileceği konusunda çalışılabilir.

Farmakolojik tedavi: Bu tedavi yöntemi, ruh sağlığı profesyonelliği tarafından reçete edilen ilaçları içerir. Bu ilaçlar, anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde kullanılabilir ve Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'da etkili olabilir.

Bilişsel davranışçı terapi (BDT): BDT, kişinin düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan bir terapidir. Bu terapi, kişinin Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'sine neden olan yanlış inançlarını değiştirmeyi ve daha sağlıklı düşünceler geliştirmeyi hedefler.

Grup terapisi: Bu terapi, Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olan diğer insanlarla birlikte çalışmayı amaçlar. Grup terapisi, kişinin deneyimlerini paylaşmasına ve

Beden dismorfik bozukluğu, insanların kendi bedenleri hakkında yanlış ve aşırı negatif düşünceleri olan bir ruh sağlığı bozukluğudur. Bu bozukluk, insanların kendi bedenleriyle ilgili anormal derecede endişe ettikleri ve bedenlerine yönelik aşırı düzenleme girişimlerine yol açar. Örneğin, Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olan bir kişi, kendine ait olmayan bir vücut görüntüsünün var olduğuna inanabilir ve bedenlerine karşı aşırı endişe duyabilir.

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin tedavisi, genellikle psikoterapi ve ilaçların birlikte kullanımıyla gerçekleştirilir. İlaçlar, genellikle anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde kullanılır ve Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Psikoterapi, insanların kendi bedenleriyle ilgili düşüncelerini değiştirmeyi ve daha sağlıklı bir ilişki kurmayı hedefler. Özel terapiler, Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin tedavisinde etkili olabilir ve bunlar arasında kognitif davranışçı terapi (KDT),duyuşsal bilişsel terapi (DBT) ve eğitimli dikkat dağıtma terapisi (EDT) gibi terapiler sayılabilir.

Ancak, Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) tedavisinde başarı oranı, kişiden kişiye değişebilir ve bazı insanlar için tedavi süreci uzun ve zor olabilir. Bu nedenle, önemli olan Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'yi önceden fark edip erken müdahale etmektir. Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin daha ağır seyredebilir ve daha uzun süre tedavi gerektirebilir.

Eğer Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) ya da benzer bir ruh sağlığı sorunu yaşıyorsanız, lütfen bir psikiyatrist veya ruh sağlığı profesyoneline danışın. Bu profesyoneller, size yardımcı olmak için eğitilmişlerdir ve sizin için en uygun tedavi seçeneklerini belirleyebileceklerdir.

"Beden Dismorfik Bozukluğu" Olan Kişiler Estetik Ameliyat Olabilir mi?

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olan kişiler, bedenlerine dair yanlış görüşleri nedeniyle, estetik ameliyatların yapılmasını isteyebilirler. Ancak, estetik ameliyatlar genellikle Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olan kişilerde işe yaramaz, çünkü kişinin bedenine ilişkin yanlış inançları sadece değiştirilen beden parçasını değil, tüm bedenini kapsamaktadır. Bu nedenle, Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olan kişilerin estetik ameliyatlar yaptırmaları genellikle önerilmez. Bunun yerine, bu kişilere psikolojik yardım ve destek verilmesi daha yararlı olabilir.

Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olan kişiler, bedenlerine dair yanlış inançlarını değiştirmek için psikiyatrik tedavi, terapi veya ilaç tedavisi gibi seçeneklerden yararlanabilirler. Bu tür tedaviler, kişinin Beden Dismorfik Bozukluğu (BDB) olan düşüncelerini ve davranışlarını değiştirerek, kişinin bedenine dair endişelerini azaltabilir ve ona daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayabilir.

Beden Dismorfik Bozukluğu olan kişilerin estetik ameliyat olmayı düşünmeleri durumunda, ruh sağlığı durumunu değerlendirmek için psikolojik danışmanlık veya psikiyatrik yardım almaları önemlidir. Bu tür ameliyatlar ancak bir ruh sağlığı uzmanı değerlendirmesinden sonra düşünülmelidir.

Bir hastanın estetik amaçlı tedavilere yönelmesinin birçok nedeni olabilir. JAMA Dermatology'de yayınlanan bir araştırma, estetik uygulamalar yaptıran kişilerde motivasyonlar incelenmiş ve şu bulgulara rastlanmıştır.

  • Estetik görünümde iyileşme (örn. daha genç görünmek),
  • Fiziksel sağlık
  • Psikososyal esenlik
  • Bununla birlikte, bazı durumlarda ciddi bir psikolojik rahatsızlık olan vücut dismorfik bozukluğu (BDB),bir hastanın estetik tedavi arayışının birincil nedeni olabilir.

“Yapılan bir çalışmada (2015),estetik cerrahi talep eden hastaların yaklaşık %13,1'inde Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB) olduğunu göstermiştir.”

Bu yaygınlık ve estetik tedavinin BDB'li hastalar üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri nedeniyle, uygulayıcılar bu bozukluğu yakalayabilmeli ve doğru teşhis için hastaları ruh sağlığı uzmanlarına sevk etmelidir.

“Vücut Dismorfik Bozukluğu”, Kendini Çirkin Olarak Algılama Hastalığı

BDB veya kendini çirkin olarak algılama hastalığı, etkilenen bireylerin, genellikle vücutlarının belirli bir bölümüyle sürekli meşgul olmaları veya takıntıları olması nedeniyle benlik imajlarında yaygın bir çarpıtma olduğu bir psikiyatrik bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Birliği (Amerikan Psikiyatri Birliği). AP),2013). Görünüşle ilgili yaygın saplantılar, erkeklerde burun, ağız, göz kapakları, kaslar, göğüsler ve penis boyutunu içerir. Araştırmalar, Vücut Dismorfik Bozukluğu olmayan bireylerle karşılaştırıldığında, Vücut Dismorfik Bozukluğu olan bireylerin görsel bilgileri işlerken anormal beyin aktivitesi gösterdiğini ve bu bireylerin zihinlerinde çarpık bir benlik imajına sahip olduklarını düşündürmektedir. BDB hastaları için en büyük zorluk, fiziksel kusurlarının var olmadığını kabul etmeyi öğrenmek veya varsa, onu değiştirmek için her şeyi tüketen arzu olmadan kabul etmektir.

Vücut Dismorfik Bozukluğu ayrıca, görünüşlerine ilişkin kendi algılarından duydukları kaygıyı hafifletmek için zorlamalar veya tekrarlayan davranışlar ve zihinsel eylemlerle karakterizedir (APA, 2013). Vücut Dismorfik Bozukluğu olan bireylerde bulunan bazı yaygın kompulsiyonlar arasında güvence aramak, görünüşlerini başkalarıyla karşılaştırmak, aynada sürekli kendini kontrol etmek, aynadan kaçınmak ve algılanan kusurlarını maskelemek ve kamufle etmek yer alır. BDB hastalarına, bu zorlayıcı davranışların yalnızca kaygılarını azaltmakta başarısız olmakla kalmayıp, aslında buna neden olduğunu ve onu uyardığını fark etmeleri için yardım edilmelidir.

Bu obsesyon ve kompulsiyonlar günlük yaşamda zaman alıcıdır ve kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, Vücut Dismorfik Bozukluğu olan kişiler makyaj ile yüzünü mükemmelleştirmeye çalışmaktan, kendi doğum günü partisine 32 saat geç gelebilir. Ek olarak, Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB)'li bireyler toplum içinde görünmekten kaçınmak için sosyal ve profesyonel yaşam tarzlarını, işlerini sıklıkla değiştirirler. Ayrıca işlerini kaybetmelerine, okulda geri kalmalarına veya diğer insanlarla başarısız ilişkilere sahip olmalarına neden olabilecek şekilde toplumdan kendilerini geri çekebilirler.

Doğası gereği Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB),obsesif kompulsif bozukluk (OKB),trikotilomani, majör depresyon, sosyal fobi ve madde bağımlılığı gibi diğer psikopatolojilerle yüksek oranda birliktelik gösterir. Yüksek kuruntu ve intihar eğilimi, Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB)'yi çok tehlikeli bir bozukluk yapan ilişkili özelliklerdir. Bu nedenle, BDB'li hastalar için bir tedavi planı tasarlarken, bireye bir bütün olarak odaklanmalı ve onların spesifik semptomatolojisini hedef almalıdır.

“Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB) bir psikiyatrik bozukluk olduğu için estetik tedavi yerine psikiyatrik tedavi gerektirir ki bu da Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB)'li hastalarda estetik uygulamalar nadiren başarı ile sonuçlanır.”

BDB için uygun tedavi, ilaçları (örneğin, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar)),bilişsel-davranışçı terapi (CBT),maruz kalma ve tepki önleme (ERP),psikoeğitim ve bir BDB uzmanı tarafından yönetilen aile desteğini içerebilir.

Vücut Dismorfik Bozukluğu Olan Bireylerde Estetik Tedavilerin Sonuçları

Bireylere uygulanan estetik prosedürler genellikle hasta memnuniyetini sağlamada başarısız olmakla kalmaz, aynı zamanda hastanın genel refahı üzerinde de olumsuz bir etkiye sahiptir.

“Plastik cerrahi veya estetik prosedürler genellikle Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB)'li hastalarda fayda sağlamaz, çünkü sonuçlar ne kadar iyi olursa olsun, hiçbir zaman sonuçtan yeterince tatmin olmazlar ve takıntı hala mevcuttur.”

Estetik bir prosedür bir kusuru fiziksel olarak düzeltebilse de Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB) saplantıları vücudun diğer bölgelerine kayabileceği ve semptomlar kötüleşebileceği için hasta memnuniyeti yalnızca geçicidir (Phillips, 2005). Bu, sürekli bir saplantı, kaygı, zorlama ve rahatlama döngüsünün bir kartopu etkisi yaratır.

Vücut Dismorfik Bozukluğu olan bir hasta bir kusuru takıntı haline getirir, takıntıdan endişe duyar, takıntılı bir şekilde bu endişeyi gidermek için estetik bir prosedür arar, geçici bir rahatlama bulur, sonra başka bir kusuru takıntı haline getirir, bu takıntıdan endişe duyar, takıntılı olarak başka bir estetik prosedür arar. Vücut Dismorfik Bozukluğu olan kişiler rahatlama ve sonra takıntı yapmak için algılanan başka bir kusur bulma eğilimindedir. Bu döngü, Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB)'yi ve obsesyon ve kompulsiyonların şiddetini kötüleştirerek devam edecek. Döngü durdurulmazsa, bu hastalar tekrar tekrar ameliyat yaptırmak isteyebilir. Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin dürtüsel doğası nedeniyle kozmetik cerrahiye bağımlılık belirtileri gösterebilir.

Estetik prosedürlerinden memnun olmayan hastalar, görünümlerini iyileştirmedikleri için kendilerine veya uygulayıcılarına karşı tepki duyabilir ve/veya kızabilirler. Sonuç olarak, BDB'li bireylerin uygulayıcılarına davalar, fiziksel saldırılar ve hatta bazı durumlarda cinayet yoluyla misilleme yaptığına dair raporlar vardır (Sweis ve diğerleri, 2017).

“Vücut Dismorfik Bozukluğu hastalarına yapılan estetik işlemler sadece hastaların kendileri için değil, aynı zamanda uygulayıcılar için de tehlikeli olabilir.”

Vücut Dismorfik Bozukluğu Olan Hastaların Belirlenmesi

En büyük endişe, Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin plastik cerrahlar tarafından her zaman tanınmamasıdır. Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB)’li kişiler, hastalıkları konusunda oldukça ketumdurlar. Psikiyatrik yardım yerine psikiyatri dışı yardım arama olasılığı ve Plastik Cerrahların, bu konuda yetersiz eğitimi nedeniyle, Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB)'nin teşhis edilmesi yıllar alabilir. Bu sebep ile estetik uygulama yapacak kişilerin Vücut Dismorfik Bozukluğu ile ilgili eğitim amaçlı dersler alarak, psikoloji alanındaki profesyonellerle bağlantı kurarak veya bilgilendirici web siteleri ve makaleler okuyarak kendilerini Beden Dismorfik Bozukluğu konusunda eğitmelidir.

Beden Dismorfik Bozukluğu çok hassas bir konu olabileceğinden, uygulayıcılar dikkatli olmalı ve bu konuyu ele alırken her hastaya saygılı ve yargılayıcı olmayan bir şekilde davranmalıdır.”

Herhangi bir estetik prosedürden önce Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB) taranmalıdır. Anketler tüm potansiyel hastalara verilmeli ve kaç ameliyat geçirdiklerini, önceki ameliyatlarından memnuniyet düzeylerinin ne olduğunu, ilk ameliyattan sonra benlik imajlarının değişip değişmediğini, hedeflenenden ne kadar rahatsız olduklarını sorgulayan sorular içermelidir. Takıntılı olunan vücut bölgesini ve günde kaç saat o vücut bölgesini kontrol ettiklerini veya baktıklarını dikkatle incelemek gerekir. BDB Anketi-Dermatoloji Versiyonu (BDBQ-DV) ve Dismorfik Endişe Anketi (DCQ) (Danesh ve diğerleri, 2015) gibi, BDB'li hastaları belirlemek amacıyla özel tarama araçları geliştirilmiş ve onaylanmıştır. Bu anketlerin sonuçlarına ve ilk konsültasyon sırasında yapılan genel görüşmeye dayanarak, uygulayıcılar hastalarının motivasyonlarını daha iyi anlayacaklardır. BDB'den şüpheleniliyorsa, uygulayıcıların bu kişileri BDB konusunda uzman bir psikoloğa veya psikoterapiste yönlendirmeleri önemlidir, böylece doğru teşhis koyabilir ve ileri tedavi önerebilirler.

Vücut Dismorfik Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım

Sonuçta, Vücut Dismorfik Bozukluğu (BDB)'li bireyler estetik işlemlerden fayda görmeyecektir. Uzun vadede onlara yardımcı olabilecek tek tedavi, fiziksel olarak kusurlarını geçici olarak düzeltmek için yapılan kozmetik cerrahi yerine, çarpık vücut imajlarını yeniden yapılandırmak ve değiştirmek için yapılan tedavilerdir. Vücut Dismorfik Bozukluğu olan bireylere estetik işlemler yapmak yerine; uygun bir ruh sağlığı profesyoneline yönlendirmek ve tedavi etmek aslında yapılacak en doğru harekettir.

Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
Doç. Dr. Tarık Çavuşoğlu
Editör
Doç. Dr. Tarık Çavuşoğlu
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.

+90541 932 4689

Doç. Dr. Tarık ÇavuşoğluDoç. Dr. Tarık ÇavuşoğluPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
+90541 932 4689